Eksperti skaidro

2018.gada 19.Decembris
Minimālais apjoms, kas ir jāpārzina uzņēmuma vadītājam par GDRP
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Aktuāli

Jaunākais

11:22

Minimālais apjoms, kas ir jāpārzina uzņēmuma vadītājam par GDRP

Minimālais apjoms, kas ir jāpārzina uzņēmuma vadītājam par GDRP

Datu aizsardzības ekspete Ilvija Grūba dalās pieredzē par jauno GDPR, minot piemērus no prakses un iesakot padomus, kā uzņēmējam rīkoties. Līdz ar to "Riska vadības rokasgrāmata" ir papildināta ar jaunu tēmu, kas tiks turpināta nākamajos rokasgrāmatas papildinājumos.

18.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 18.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

17.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 17.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

14.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 14.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 14.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

13.Dec

Pieejami Publisko iepirkumu likuma komentāri – atbilstoši spēkā esošajiem regulējumiem

Pieejami Publisko iepirkumu likuma komentāri – atbilstoši spēkā esošajiem regulējumiem

Sadarbībā ar rokasgrāmatas autoru  ZAB "Primus Derling" atjaunota visa "Publisko iepirkumu konkursa rokasgrāmata".

13.Dec

Sirsnību notēlot nevar

Sirsnību notēlot nevar

Korporatīvajās gada nogales ballēs ir lieliska iespēja uzņēmuma vadītājam apliecināt darbiniekiem, ka ir daļa no komandas.

13.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 13.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 13.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

12.Dec

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā

Irina Kostina un  Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināti advokāti, FICIL Darbaspēka darba grupas līdzvadītāji, par Darba likuma 1.novembrī pieņemtajiem grozījumiem un situācijas raksturojumu kopumā.

12.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 12.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 12.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

11.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 11.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

10.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 10.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 10.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 7.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

6.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 6.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 6.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

5.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 5.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 5.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 4.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

3.Dec

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 3.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.decembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Dec

Speciālizdevums TOP 500 - Latvijas lielākie uzņēmumi

TOP500-2018

Latvijas 500 lielākie uzņēmumi pagājušajā gadā kopā apgrozījuši 31,2 miljardus eiro, kas ir jauns apgrozījuma rekords TOP 500 vēsturē

30.Nov

Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?

Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?

Veidojot darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu, jāņem vērā dažādi apsvērumi, piemēram, uzņēmuma specifika, organizatoriskā struktūra, izglītība, pieredze darba aizsardzības jomā, nodarbināto cilvēku skaits uzņēmumā, kā arī šī amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības.

30.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 30.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 30.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

29.Nov

Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās

Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās

"Tiesvedības rokasgrāmatas"autors ZAB "Cobalt" analizē aktuālāko Eiropas Savienības tiesas praksi par t.s. "karuseļa" krāpšanu.

29.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 29.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 29.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

28.Nov

PVN aktuālo jautājumu komentāri

Autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" papildinājis "Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentārus".

28.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 28.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 28.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

27.Nov

Apstiprināti grozījumi PVN likumā

27. novembrī, Ministru kabinets izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Ar likumprojektu ir plānots pārņemt Eiropas Savienības (ES) regulējumu darījumos ar vaučeriem un e-komercijas jomā, kā arī precizēt informatīvās atsauces uz ES direktīvām, kuras ir pārņemtas Latvijas tiesību aktos.

27.Nov

VID aktuālās uzziņas un saskatāmie būtiskie trūkumi tajās

Autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" papildinājis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentārus.

27.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 27.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 27.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

26.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 26.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 26.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

23.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 23.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 23.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

22.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 22.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 22.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

21.Nov

Līgumi un “zemūdens akmeņi” tajos

Ikdienā uzņēmēji saskaras ar dažāda veida līgumu noslēgšanu. Kaut arī uzņēmēju darbības jomas ir dažādas, arī noslēdzamie līgumi ir dažādi, tomēr arī šajos atšķirīgajos līgumos un darījumos ir vienoti jautājumi un aspekti, kas jāņem vērā visiem.

21.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 21.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 21.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

20.Nov

Seminārs Līgumi un “zemūdens akmeņi” tajos

Līgumi un “zemūdens akmeņi” tajos

Seminārā runāsim par:

  • Līguma būtiskie noteikumi, “atslēgas noteikumu”  juridiskie aspekti un juridiskās sekas.
  • Darba līgums un ar to saistītie problēmjautājumi praksē.
  • Līgumi darījumos ar nekustamo īpašumu. Problēmjautājumi un juridiskās sekas darījumos ar fiziskām personām(patērētāju tiesību aizsardzība).
  • Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz līgumu starp pārzini un apstrādātāju.
20.Nov

Zaudējumu atlīdzināšana publisko iepirkumu procedūrā

Zaudējumu atlīdzināšana publisko iepirkumu procedūrā

Kristīne Gaigule-Šāvēja, ZAB "Primus Derling" partnere, vērš uzmanību aktuālam jautājumam - zaudējumiem, kuri tiek atlīdzināti administratīvā procesa kārtībā.

20.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 20.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 20.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

16.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 16.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 16.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

15.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 15.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

14.Nov

Jaunā dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Jaunā dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Autore Ieva Kalve, "Kalves konsultācijas", sāk aktualizēt "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatu" atbilstoši jaunajai dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai. 

14.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2018.gada 14.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 14.novembris, 2018

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

13.Nov

Kā Visparīgā datu aizsardzības regula ietekmē darba aizsardzības procesus?

Atbildi sniedz SIA «Inspecta Prevention».

13.Nov

Ko HR pasaule pieredzēs 2019. gadā?

Ko HR pasaule pieredzēs 2019. gadā?

Darba devēja tēla konsultāciju aģentūra ERDA ir apkopojusi 2019. gada prognozes, kas ir saistošas arī Latvijas un Baltijas kontekstā.

2018.gada 13.Decembris
Sirsnību notēlot nevar
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs
2018.gada 30.Novembris
Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?
jaunākais / Darba drošība, Personāls, Aktuāli
2018.gada 29.Novembris
Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās
jaunākais / Tiesvedība
2018.gada 20.Novembris
Zaudējumu atlīdzināšana publisko iepirkumu procedūrā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 14.Novembris
Jaunā dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 13.Novembris
Ko HR pasaule pieredzēs 2019. gadā?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 13.Novembris
Darbs svētku dienās
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 9.Novembris
Slepenais ierocis, kā izveidot jaunus ieradumus - gribasSpēks
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 8.Novembris
Pirmais solis, kā izveidot ilgtspējīgu sociālo mediju mārketinga stratēģiju
jaunākais / Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 25.Oktobris
Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) ikdienas praksē
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 25.Oktobris
CV - fokuss uz atslēgas vārdiem
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 24.Oktobris
Identitātes maiņa - drosmīgs lēmums
jaunākais / Uzņēmējs, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 23.Oktobris
Kādas ir prasības kravu pārvietošanā noliktavās?
jaunākais / Darba drošība
2018.gada 22.Oktobris
Jaunā UIN likuma būtības izpratne
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli

Pasākumi

Šobrīd neviens pasākums nav ieplānots.