Eksperti skaidro

2019.gada 12.Februāris
Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli

Jaunākais

19.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 19.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 19.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

05:02

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 18.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

15.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 15.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

14.Feb

Problēmas fokusā: juridisko adrešu migrācija

Uzņēmumu juridisko adrešu migrācijai nav viena iemesla, bet to raisa faktoru kokteilis. Pēc SIA "Lursoft" pētījuma datiem, ik gadu juridisko adresi maina 8–10 tūkst. uzņēmumu.

14.Feb

Drīzumā! Arhīvu likuma grozījumi, kas attiecas uz privātām organizācijām

Arhīvu likumā tika izdarīti grozījumi, kas attiecas arī uz privātām organizācijām. Informācija tiek aktualizēta sadarbībā ar Ievu Kalvi un būs pieejama "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

14.Feb

Visvairāk skatīto likumu tops

No visiem tiesību aktiem, kas pieejami vietnē Likumi.lv, gadiem visvairāk skatītais ir bijis Darba likums, arī 2018. gadā. Cik Latvijā kopumā ir likumu un Ministru kabineta noteikumu? Cik tapuši pērn? Kurus no tiem iedzīvotāji izmanto visbiežāk?

14.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 14.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 14.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

13.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 13.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 13.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

12.Feb

Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?

Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?

Ieva Zaumane, "Ieva Zaumane Systemic Change" SIA dibinātāja un vadītāja, vērš uzmanību iekšējās komunikācijas problēmjautājumiem. Risinājumi un ieteikumi pieejami "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

12.Feb

"Likums "Par nodokļiem un nodevām"": kādas izmaiņas, ko būtiski ņemt vērā uzņēmējiem

"Likums "Par nodokļiem un nodevām"": kādas izmaiņas, ko būtiski ņemt vērā uzņēmējiem

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas veikti līdz šī gada 10. janvārim. Informācija pieejama abonentiem.

12.Feb

Neskaidrības, kas saistītas ar Trauksmes celšanas likumu

1820  uzņēmējiem līdz šā gada 1. maijam jāizveido iekšējās trauksmes celšanas sistēma, taču soda sankciju par šīs prasības neizpildi nav, un arī prasības ir izplūdušas.

12.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 12.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 12.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

11.Feb

Seminārs Vispārīgās datu aizsardzības regula - Kas jāzin uzņēmumiem?

Vispārīgās datu aizsardzības regula - Kas jāzin uzņēmumiem?

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR:

  • Atkārtoti uzsvērti būtiskākie Regulā noteiktie institūti (jēdzieni)
  • Tiks ieteikti praktiski soļi ko darīt, lai sagatavotos Regulai
  • Apskatīts kā praktiski izpildāmi Regulā noteiktie datu apstrādes principi
  • Kas jāzina, lai izvēlētos sadarbības partnerus un kā tajos nošķirt apstrādātājus no trešajām personām
  • Kā izvēlēties atbilstošāko tiesisko pamatu datu apstrādei
  • Ka pareizāk uzsākt datu apstrādi jauniem mērķiem/ produktiem/ pakalpojumiem?
  • Kā praktiski informēt datu subjektus par to datu apstrādi?
  • Kā noteikt atbilstošus termiņus datu glabāšanas termiņu noteikšanai
11.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 11.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

8.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Feb

UIN aktualitāšu komentāri

UIN aktualitāšu komentāri

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību UIN likuma aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra. Informācija pieejama rokasgrāmatas abonentiem.

7.Feb

Saeima konceptuāli atbalsta nodokļu nomaksu vienā maksājumā līdz katra mēneša 23. datumam

Saeima ceturtdien, 7.februārī, konceptuāli atbalstīja grozījumus septiņos likumos, kas paredz, ka nodokļu maksātājiem visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu maksājumus vienotajā Valsts kases kontā būs iespēja samaksāt vienā maksājumā. 

7.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 7.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

6.Feb

Drīzumā! UIN jaunāko normu un uzziņu komentāri

Sadarbībā ar biedrību “Apvienība par godīgiem nodokļiem” tiks papildināti "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma komentāri", vēršot uzmanību aktualitātēm. Informācija būs pieejama abonentiem.

6.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 6.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 6.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

5.Feb

Ar ko ir jāsāk uzņēmumam personas datu apstrādē personālvadības vajadzībām?

Ar ko ir jāsāk uzņēmumam personas datu apstrādē personālvadības vajadzībām?

Ieteikumi no prakses sniegti sadarbībā ar datu aizsardzības speciālisti Ilviju Grūbi. Informācija pieejama "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

5.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 5.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 5.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Feb

Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?

Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?

Sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš" aktualizēti personālvadības juridiskie jautājumi, ņemot vērā Darba likuma grozījumus, kuri stājās spēkā 2018. gada 28. novembrī. Informācija pieejama "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

4.Feb

Drīzumā! Strīdu risināšanas un ar līgumiem saistītas dokumentācijas aspekti

Sadarbībā ar ZAB "Tamberga un Partneri" tiek aktualizēta "Strīdu risināšanas" un "Ar līgumiem saistītas dokumentācijas" nodaļa. Jaunākās redakcijas būs pieejamas "Līgumu rokasgrāmatā".

4.Feb

Attieksme pret laiku

Attieksme pret laiku

Skats uz laika menedžmentu no citiem rakursiem.

4.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 4.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Feb

Drīzumā! Kurš ir atbildīgs par iekšējo komunikāciju uzņēmumā?

Kuram iekšējā komunikācija ir jāvada? Kā īstenot iekšējās komunikācijas funkcijas vadīšanu? Atbildes sniegsim "Personāla vadības rokasgrāmatā" sadarbībā ar korporatīvo attiecību konsultanti Ievu Zaumani.

1.Feb

Briest visas PVN sistēmas reforma

Tuvāko piecu gadu laikā Eiropas Savienībā iecerēta pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas sistēmas reforma, kas mainīs pašreizējo šī nodokļa norēķinu kārtību, iegādājoties un piegādājot preces no ES darījumu partneriem.

1.Feb

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 1.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 1.februāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

31.Jan

Drīzumā! Personas datu apstrāde personāla atlases procesā uzņēmumā

Sadarbībā ar datu aizsardzības eksperti Ilviju Gulbi turpināsim skaidrot datu aizsardzības jautājumus. Materiāls tiks publicēts "Riska vadības rokasgrāmatā".

31.Jan

Kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi ar ESG saistītie riski?

Kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi ar ESG saistītie riski?

"Riska vadības rokasgrāmata" papildināta ar šobrīd aktuālo jautājumu par apkārtējās vides (Environmental), sociālās vides (Social) un pārvaldības (Governace) radītajiem riskiem (ESG riski).

31.Jan

Drīzumā! Par izmaiņām personālvadības juridiskajos aspektos

Izmaiņas attiecas uz ikvienu personālvadības speciālistu. Tās saistītas ar grozījumiem Darba likumā. Informācija tiek sagatavota sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš".

31.Jan

Maksātnespējas sērga pierimusi

Kopējais ierosināto maksātnespējas procesu skaits samazinās uz fizisko personu maksātnespējas procesu sarukuma rēķina, bet juridiskām personām – tieši pretēji – pieaug.

31.Jan

Apkopota tiesu prakse lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Augstākā tiesa apkopojusi Civillietu departamenta praksi lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību, kas izskatītas laika posmā no 2000. gada līdz 2018. gadam.

31.Jan

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 31.janvāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 31.janvāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

30.Jan

Krīzes situāciju vadība – no apdraudējuma līdz jaunām iespējām

Krīzes situāciju vadība – no apdraudējuma līdz jaunām iespējām

Kā pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās

30.Jan

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 30.janvāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 30.janvāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

29.Jan

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 29.janvāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 29.janvāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

28.Jan

Drīzumā! Ieteikumi par apkārtējās vides, sociālās vides un pārvaldības (ESG) risku vadīšanu

Drīzumā "Riska vadības rokasgrāmata" tiks papildināta ar jaunu tēmu "Uzņēmumu riska vadības (Enterprise Risk Management – ERM) principu piemērošana apkārtējās vides, sociālās vides un pārvaldības (ESG) risku vadīšanā". 

28.Jan

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 28.janvāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 28.janvāris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

2019.gada 7.Februāris
UIN aktualitāšu komentāri
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2019.gada 5.Februāris
Ar ko ir jāsāk uzņēmumam personas datu apstrādē personālvadības vajadzībām?
jaunākais / Darba drošība, Aktuāli
2019.gada 4.Februāris
Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 31.Janvāris
Kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi ar ESG saistītie riski?
jaunākais / Vadība, Aktuāli

HUB partneri

2019.gada 16.Janvāris
Izmaiņas darba sludinājuma informācijā
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 19.Decembris
Minimālais apjoms, kas ir jāpārzina uzņēmuma vadītājam par GDPR
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 13.Decembris
Sirsnību notēlot nevar
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs
2018.gada 30.Novembris
Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?
jaunākais / Darba drošība, Personāls, Aktuāli
2018.gada 29.Novembris
Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās
jaunākais / Tiesvedība