Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums

Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums

Cena (ieskaitot PVN): 24.88 €

E-grāmata «Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» sniegs atbildes par juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu, ko regulē 2010.gada 26.jūlijā pieņemtais Maksātnespējas likums, kas ir spēkā kopš 2010.gada 1.novembra.

E-grāmatā «Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» izskatīti būtiski jautājumi:

  • Kā veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un maksātspējas atjaunošanu?
  • Kādas ir juridisko un fizisko personu maksātnespējas pazīmes?
  • Kādos gadījumos iespējama pāreja no juridiskās personas maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesu?
  • Kā izstrādājams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?
  • Kā maksātnespējas procesa ietvaros tiek dzēstas fiziskās personas parādsaistības?

Šajā e-grāmatā komerctiesību advokātu biroja TGS Baltic juristi un advokāti sniedz komentārus par šādām maksātnespējas regulējuma tēmām:

  • tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un tā īstenošana;
  • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
  • maksātnespējas procesa pazīmes, to sekas;
  • juridiskās personas maksātnespējas process, pāreja uz tiesiskās aizsardzības procesu;
  • fiziskās personas parādsaistību dzēšana un dzēšanas ierobežojumi.

ZAB "TGS BALTIC"

TGS BALTIC

Rokasgrāmata veidota, balstoties uz ZAB TGS BALTIC pieredzi, kas gūta sadarbībā ar klientiem – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. ZAB Tark Grunte Sutkiene ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā un Baltijā. Biroja advokāti sniedz juridiskos pakalpojumus visās komerctiesību jomās un nodrošina pārstāvību tiesvedībās. Jau kopš 1992. gada biroja advokāti aktīvi konsultē gan meža nozarē strādājošos uzņēmējus, gan valsts institūcijas, cita starpā sniedzot atbalstu dažādu objektu būvniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē un vides tiesību jautājumu risināšanā.