Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2017. gada 22. novembrim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā

Jānis Eismonts
Jānis
Eismonts
SIA LAW & FINANCE ONLINE valdes loceklis

Bijis Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācijas prezidents, starptautiskās tiesību izspēles organizators, autors publikācijām par mazā un vidējā biznesa problēmjautājumiem. Pašreiz Eiropas Komisijas izveidotajā maģistra programmā EMLE studē nodokļu normatīvo aktu ietekmi uz valstu ekonomiku, specializējas tiešajos nodokļos.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis

Specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

Igors Rodins
Igors
Rodins

Deloitte Baltijas valstu prakses nodokļu partneris, kā arī Deloitte Latvia vadošais partneris. Deloitte komandai Igors pievienojās 1994. gadā un par partneri kļuva 1999. gadā. Viņš ir pirmais no Latvijas, kurš kļuva par Lielā četrinieka (Big 4) partneri Latvijā, kā arī pirmais visā Baltijā, kurš vadīja vienu no Lielā četrinieka praksēm.

Jānis Čupāns
Jānis
Čupāns
Nodokļu un juridiskais speciālists

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta direktors. Iesācis savu karjeru kā nodokļu konsultants citā Lielā četrinieka (Big 4) kompānijā 1997. gadā, 1999. gadā viņš pievienojās Deloitte komandai un 2001. gadā kļuva par menedžeri. Jānim ir plaša pieredze gan starptautiskajos, gan Latvijas nodokļu jautājumos. Jānis ir izstrādājis nodokļu risinājumus daudzām Latvijas un starptautiskām kompānijām, kā arī vadījis daudz nozīmīgu nodokļu projektu.

Rudīte Putniņa
Rudīte
Putniņa

Specializējas nodokļu konsultāciju pakalpojumos, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, tostarp arī šī nodokļa plānošanu, optimizāciju un atgūšanu. Rudīte ir piedalījusies nodokļu pārbaužu veikšanas projektos un strīdu risināšanā saistībā ar dažādiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas jautājumiem.

Inga
Jomanta
Nodokļu un juridiskais speciālists
Rudīte
Vesere
Nodokļu un juridiskais speciālists
27.04.2018

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?

Vēršam uzmanību šādām PVN aktualitātēm

 • tiesību normā iekļautais augļu, ogu un dārzeņu saraksts un ar to radītā problemātika (42. panta sešpadsmitā daļa "Īpaši samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem");
 • kādā apmērā un kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība (tai skaitā nodokļi, nodevas un citi maksājumi) (35. panta "Preču piegādes un pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi" pirmā daļa);
 • Eiropas Savienības tiesas prakse par atskaitāmā PVN priekšnodokļa summas koriģēšanu, ja tiek samazināta kopējā no darījuma izrietošā saistību summa (106. panta pirmais punkts "Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos");
 • Eiropas Savienības tiesas vērtējums par tiesībām labot PVN gada deklarācijas un atskaitīt PVN priekšnodokli pēc procesuāla termiņa beigām (118. pants "Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņi");

Saistībā ar samazināto nodokli jāņem vērā, ka no 2018. gada 1. janvāra ieviesta īpaša samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kas var būt mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti. Likumā īpaši atrunāts, ka samazinātā PVN likme nav piemērojama termiski vai kā citādi apstrādātiem produktiem. Pilns saraksts ar produktiem pieejams šī likuma pirmajā pielikumā. Jāņem vērā, ka, lai piemērotu samazināto PVN likmi, nav būtiska produktu izcelsmes valsts. Samazinātas PVN likmes piemērošana svarīga ir paša produkta bioloģiska atbilstība likuma normās atrunātajam sarakstam ar dārzeņiem, garšaugiem, augļiem un ogām.

Jāatzīst, ka praksē tiesību norma var radīt dažādus praktiskus sarežģījumus. Piemēram, izvērtējot, vai garšaugi atbilst PVN likuma pirmā pielikuma 17. punktā norādītajai produktu kategorijai "garšaugi". Apskatītajā normā skaidri norādīts, ka par garšaugiem uzskata dilles, lapu pētersīļus, baziliku, koriandru (kinza), piparmētras un tamlīdzīgus augus. Ņemot vērā, ka tiesību norma tikai indikatīvos nolūkos uzskaitu dažus garšaugus, pirms tiek piemērota samazināta PVN likme, jāspēj atbildēt uz jautājumu, vai konkrētais augs ir uzskatāms par Latvijai tipisku garšaugu.

Savukārt saistībā ar priekšnodokļa korekciju PVN direktīvas 90. pantā noteikts, ka, darījumu anulējot, atsakoties no tā, pilnīgi vai daļēji nemaksājot, vai arī, ja darījuma vērtību samazina pēc tam, kad notikusi piegāde, attiecīgi samazināma summa, no kuras rēķina PVN. Savukārt PVN direktīvas 184. pantā noteikts, ka sākotnēji atskaitītās PVN summas koriģē, ja atskaitītais PVN priekšnodoklis ir bijis lielāks vai mazāka par to, uz kādu nodokļa maksātājam bijušas tiesības. Minētās PVN direktīvas normas nosaka, ka darījumam piemērojamām PVN summām jākorelē ar darījuma patieso vērtību, proti, atlīdzību, kas saņemta vai būs saņemama par preču vai pakalpojuma piegādi.

Par minēto EST savu vērtējumu sniedza 2018. gada 22. februāra spriedumā lietā Nr. C‑396/16 T‑2. Lietas apstākļi bija šādi: ar tiesas lēmumu Slovēnijas uzņēmumam T-2 tika apstiprināts sanācijas process, kas sevī ietvēra parādsaistību dzēšanu.

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

 12.04.2018

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

Praksē nākas saskarties arī ar dažādiem viedokļiem par to, vai darījumiem, kuri tiek veikti vienas juridiskas personas ietvaros, ir jāpiemēro PVN normas. Ja nav nekādu šaubu par Latvijā reģistrēta galvenā uzņēmuma darījumiem ar tā filiāli Latvijā, tad tādas rodas, ja darījums tiek veikts starp galveno uzņēmumu, kurš ir reģistrēts vienā valstī, un tā filiāli, kura ir reģistrēta citā valstī.

Piemēram, starp galveno uzņēmumu vienā valstī un tā filiāli citā valstī tiek veikti darījumi, kuri tiktu uzskatīti par pakalpojumiem, ja šis darījums būtu veikts starp divām juridiskām personām. Vieni no izplatītākajiem «pakalpojumiem» ir vadības un konsultāciju pakalpojumi, kad galvenais uzņēmums nodrošina savas filiāles vadību, sniedz tai nepieciešamās konsultācijas, kā arī apmāca darbiniekus un citādi atbalsta filiāles darbību. Šādā situācijā bieži vien galvenais uzņēmums izraksta rēķinu savai filiālei par to izdevumu summu, kas radušies, sniedzot šos «pakalpojumus».

Lai noteiktu PVN piemērošanu šādiem pakalpojumiem, ir jāizvērtē gan PVN likuma, gan direktīvas 2006/112/EK normas.

PVN likuma 1. panta 14. punkts nosaka, ka pakalpojuma sniegšana ir darījums, kas nav preču piegāde un atbilst vienai no piecām pazīmēm, kuras ir uzskaitītas likumā. Lai noteiktu, vai darījumu starp galveno uzņēmumu un tā filiāli uzskata par pakalpojumu sniegšanu, tam ir jāatbilst šādām pazīmēm:

 • tā nav preču piegāde;
 • attiecībām starp galveno uzņēmumu un filiāli ir jābūt klasificējamām kā tiesiskam darījumam;
 • šī darbība tiek veikta saimnieciskās darbības ietvaros.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri


 

21.11.2017

Izmaiņas PVN likumā

Pievienotās vērtības nodokļa likuma komentāri aktualizēti atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti 27. jūlijā). Būtiskākie akcenti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE vērš uzmanību:

 • 52. pants «PVN atbrīvojuma piemērošana neatkarīgās personu grupas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem» – ar Eiropas Savienības tiesas praksi noteikts atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums;
 • 16. pants «PVN piemērošana trīsstūrveida (ABC) darījumos» – VID un Eiropas Savienības tiesas prakse par starpniekuzņēmuma pienākumu pārliecināties, vai dalībvalstī, kurā noslēdzas preču transportēšana, preču saņēmējs ir pienācīgi deklarējis PVN;
 • 142. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei» – apgrieztās PVN maksāšanas kārtības režīma būtiska paplašināšana būvniecības sektorā.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

04.09.2017

Aktuālākās Eiropas Savienības tiesas prakses

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinājumu izstrādes laikā tika pieņemti jauni PVN likuma grozījumi, kas būs spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tāpēc jau šobrīd tiek izstrādāti jaunāko grozījumu komentāri. Sekojiet līdzi nākamajiem rokasgrāmatas papildinājumiem!

Savukārt šajos, vēl pirms pieņemtajiem grozījumiem, aktualitātes centrā ir Eiropas Savienības tiesu prakse, kuru niansēti skata rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE:

 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakses maiņa PVN atbrīvojuma piemērošanai kuģu kravu izkraušanas/ iekraušanas pakalpojumiem;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nepamatotu īpašā lietotu mantu tirdzniecības režīma piemērošanu lietotu transportlīdzekļu tirdzniecībā un pircēja solidāras atbildības iestāšanās kritēriji;
 • 146. pants «Atbildība par šā likuma pārkāpumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakse, vērtējot soda naudas samērīgumu ar izdarītā pārkāpuma smagumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

25.05.2017

PVN rakursi ES jaunākajā tiesu praksē

 

Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes:

 • 52. panta pirmās daļas 1. punkts «Ar PVN neapliekamas preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse PVN atbrīvojuma piemērošanai valsts pasta dienestu darījumiem;
 • 52. panta pirmās daļas 17. punkts «PVN atbrīvojums kultūras pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas vērtējums par ES valstu rīcības brīvību, nosakot PVN atbrīvojumu kultūras pakalpojumiem;
 • 3. panta astotā daļa «PVN statuss personām, kuras pilda valsts pārvaldes funkcijas» – nākotnē iespējamas konkurences kropļošanas kritērija piemērošana. Eiropas Savienības tiesas prakse attiecībā uz PVN statusu valsts pārvaldes iestādei, kas uztur maksas ceļus.

Tāpat arī visi abonenti saņems domu karti, kas sniedz atbildi uz jautājumu, kas jānodrošina preču piegādēs ar ES partneri. Domu karte būs labs padomdevējs par trīs būtiskākajiem soļiem, kas ir jāpārbauda un par ko ir jāpārliecinās transporta dokumentu pārbaudē, partnera pārstāvju pārbaudē un rūpīgā darījumu dokumentēšanā.

Autoriem padomā arī nākamās domu kartes par nodokļu jautājumiem. Noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus. Tos sūtiet uz rokasgramatas@db.lv.

Ja vēlaties uzzināt, kas tad ir domu kartes un kāpēc tādu nosaukumu izvēlējāmies, izlasiet šo rakstu:  «Domu kartes – jaunums rokasgrāmatu abonentiem».

 

27.02.2017

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās: darījumu partneru pārbaude jāveic ar pienācīgu rūpību! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas:

 • izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma apjomīgos grozījumus;
 • sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem sagatavoja unikālu ilustratīvu materiālu «Riskanta darījuma partnera pazīmes».

Ilustratīvo informatīvo materiālu jeb domu karti saņems ikviens nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas abonents elektroniskā formātā. Unikālajā materiālā «Riskanta darījuma partnera pazīmes» ir identificētas pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Arī turpmāk tiks sagatavoti ilustratīvi materiāli, koncentrējot uzmanību būtiskiem problēmjautājumiem.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšana» – tiesu prakse par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un nodokļa maksātāja pienākums vērtēt darījumu partneru riska pazīmes;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par lietotu mantu darījumu režīma piemērošanu nolietu transportlīdzekļu detaļām;
 • 143.3 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm» – dārgmetālu klasifikācija, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība.
29.11.2016

Akuālākās Eiropas Savienības tiesu prakses

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālo tiesu praksi. Savukārt jau nākamajiem papildinājumiem – nākamā gada pirmajiem – uzmanības lokā būs gaidāmie grozījumi, kas būs pieņemti Saeimā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu asins plazmas piegādēm;
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas tiesībām liegt noapaļot atskaitāmā PVN priekšnodokļa summu līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli;
 • 125. pants «Nodokļa rēķins un tā saturs» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas pienākumiem, veicot rēķina satura vērtējumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

27.08.2016

Dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN. Aktuāli EST spriedumi

Aktuāli komentāri:

 • par dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN, kas spēkā no 1. jūlija;
 • jauns EST spriedums saistībā ar finanšu darījumu paveidu aplikšanu ar PVN;
 • jaunākais EST spriedums, kas radījis izmaiņas priekšnodokļa korekcijā darījumos ar nekustamo īpašumu!

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 16. jūniju. Jaunākie grozījumi ir iestrādāti rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar PVN neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu maksājuma kartes apstrādes pakalpojumiem, PVN atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums (konkrētu gadu termiņš);
 • 102. pants «PVN priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu» – Eiropas Savienības tiesas prakse par pienākumu aprēķināt budžetā maksājamo PVN pēc 10 gadu korekcijas perioda beigām nododot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības izbeigšanas rezultātā;
 • 143.2 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm» – jaunais likuma pants par graudaugu un tehnisko kultūru veidiem, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība (reversais PVN).
25.05.2016

PVN atbrīvojuma piemērošana operācijām ar virtuālo valūtu

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. panta pirmās daļas 21.punkts «PVN atbrīvojuma piemērošana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumiem» – atbrīvojuma piemērošanas priekšnosacījumi, ja tiek sniegts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojums vai arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojums;
 • 52. panta pirmās daļas 21.punkta «d» apakšpunkts «PVN atbrīvojuma piemērošana pakalpojumiem saistītiem ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu» – PVN atbrīvojuma piemērošana virtuālā vidē emitētiem maksāšanas līdzekļiem jeb operācijām ar virtuālo valūtu;
 • 143.1 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm» – PVN īpašā nodokļa piemērošanas režīmam pakļauto preču loks un PVN rēķina izrakstīšanas kārtība.
26.02.2016

PVN likuma grozījumu skaidrojumi

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. februāri. Šajos papildinājumos ir iekļauti jaunākie Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi (pieņemti pagājušā gada 30. novembrī un 17. decembrī).

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – Kā noteikt, vai saņemtais maksājums ir no PVN atbrīvota zaudējumu atlīdzināšana? Kāpēc jāvērtē, vai maksājums pēc būtības nav atlīdzība par tiesību piešķiršanu saņemt pakalpojumu?
 • 19. pants «Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi» – Kādiem kritērijiem jāizpildās, lai konstatētu ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās iestādes esamību Latvijā?
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošanas pamats kuģu piegādēm, preču piegādēm šiem kuģiem un kuģiem sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.