2018.gada 18.Jūnijs
  • No būvniecības līguma izrietošu strīdu pamats ir vispārīgi un pārāk plaši interpretējami nosacījumi, kā arī pušu vēlēšanās izvairīties no uzņemto saistību…
2018.gada 18.Jūnijs
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 15.Jūnijs
2018.gada 15.Jūnijs
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 12.Jūnijs
2018.gada 12.Jūnijs
jaunākais / Aktuāli, Personāls, Uzņēmējs, Viedokļi
2018.gada 6.Jūnijs
2018.gada 6.Jūnijs
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse
2018.gada 25.Maijs
Var celt paniku, var nākt ar nomierinošu vēsti - Vispārīgā datu aizsardzības regula
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Noderīgi
2018.gada 24.Maijs
Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Vadība, Aktuāli
2018.gada 23.Maijs
Būvniecības dalībnieki - starp pienākumiem un atbildību
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli

HUB partneri

2018.gada 22.Maijs
Kā var noformēt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?
jaunākais / Personāls, Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 18.Maijs
Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai
jaunākais / Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 11.Maijs
Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 7.Maijs
Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?
jaunākais / Finanses, Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?
jaunākais / Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā
jaunākais / Nodokļi, Tiesvedība, Aktuāli